Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és ÁMK-ja

Képzések


Iskola neve: Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és ÁMK-ja
OM azonosító: 203051
Igazgató neve: Wellner Andrea
Megye: Győr-Moson-Sopron
Cím: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Tel: 99/537-162
E-mail: porpaczy@porpaczy.hu
Internet: www.porpaczy.hu
Pályaválasztási felelős neve: Török László
Fogadóórája: kedd 8.00-8.50
Tagozatkódok: 0501.    9. ny.(nyelvi előkészítő) évfolyam
0501.    Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző
0502.    Turisztikai szervező, értékesítő
Felvételi 9. nyelvi és 9. MO osztályokban: matematika és magyar nyelvi központi írásbeli és szóbeli vizsga
Felvételi a 9. Turisztika osztályba: a tanulmányi eredmények alapján

Induló képzéseink:

Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Képzés kódja: 0501
Képzési idő: 4 (érettségi)+1 év
Indítandó osztályok száma: 1
Kooperációs tanterv alapján, a közismereti tantárgyakat magyar tanárok magyarul, a szakmai tantárgyakat (gazdasági informatika, üzemgazdaságtan, számvitel, marketing, projektmanagement) valamint a német és az angol nyelvet pedig osztrák tanárok tanítják. A szakmai gyakorlatokat részben iskolánk tanirodáiban és a számítástechnika központjában, részben Ausztriában tartják az osztrák diákokkal közösen. A 12. évfolyam végén magyar érettségit tesznek a diákok magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és közgazdaság tantárgyból. A 13. évfolyam végén osztrák érettségi- képesítő vizsgát tesznek Ausztriában német nyelvből és szakmai tantárgyakból (üzemgazdaságtan, számvitel és szabadon választott szakmai tantárgy) valamint megvédik a 13. évfolyamon írt szakdolgozatokat.
Az osztrák érettségi bizonyítvány felsőfokú német nyelvvizsgával egyenértékű, valamint ausztriai egyetemeken való továbbtanulásnál osztrák ösztöndíjra jogosíthat.
Diákjaink a 11. vagy 12. évfolyamon 2 hetes angliai tanulmányúton vesznek részt.

Felvétel: matematika és magyar nyelvi központi írásbeli és szóbeli vizsga


Kötelező érettségi tantárgy a komplex közgazdasági szakmai vizsga, így tanulóink pályázati-támogatási asszisztens 5234506 OKJ-s szakképesítést is kapnak.


9 ny  (előkészítő) évfolyamunk intenzív angol és német nyelv valamint informatikai ismeretek elsajátítására ad lehetőséget, mellette világörökség tantárgy, és szaknyelv felzárkóztatására is lehetőség nyílik.

Képzés kódja: 0501
Képzés ideje: 1 év
Indítandó osztályok száma: 1
Felvétel: matematika és magyar nyelvi központi írásbeli és szóbeli vizsga
Intenzív nyelvi képzésünk alapos nyelvi tudást biztosít angol és német nyelvből. Ezeken kívül önismereti és világörökségi tantárgyak, valamint matematika felzárkóztatás szerepel a tantervben.
A fenti képzésnél a felvételi pontszám kiszámításánál az idegen nyelvet, a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet és a tanuló által választott ötödik tantárgyat vesszük figyelembe.
Ha a tanuló valamelyik tantárgy értékelése alól felmentett, akkor a diák által megjelölt tantárgy kerül beszámításra.
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

Turisztikai szervező, értékesítő szakképzés

Képzés kódja: 0502
Képzési idő: 4 (érettségi)+1 év
Indítandó osztályok száma: 1
Intézményünk az újonnan induló képzéssel a térség munkaerő piaci igényeire reagálva az Esterházy kastély és a Fertőszéplaki Tájházak adottságait kihasználva, korszerű, széles gazdasági és marketing ismeretekkel, magas szintű; német, angol és igény szerint orosz tudással rendelkező szakemberek képzését vállalja fel. A szakmai tárgyak tanítása a térség szakembereinek, egyetemi oktatóinak valamint az Eszterháza, Közép-Európa Kulturális Központ bevonásával történik. A turisztikai szervező, értékesítő képzés korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretek megszerzésére nyújt lehetőséget, ezzel lehetővé teszi önálló turisztikai, turisztikára épülő vállalkozás teljes körű tevékenységének elvégzését, irányítását is, valamint utazási irodákban, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására akár vezetői szinten is. A képzés sorétűségének köszönhetően a turisztikai szervező-értékesítő szakember közre tud működni a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
Felvétel: tanulmányi eredmények alapján

Kötelező érettségi tantárgy a komplex turisztika szakmai vizsga, így tanulóink szállodai recepciós 52811201 OKJ-s szakképesítést is kapnak.


Érettségi után megszerezhető szakképesítések:
Idegenvezető OKJ 54 812 01 1 év
Utazásügyintéző OKJ 51 812 01 1 év
Turisztikai szervező, értékesítő OKJ 5481203 1 év

 A Soproni SzC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája, Kollégiuma és ÁMK-ja a sokoldalú szakképzés mellett kollégiumi ellátást is biztosít, valamint a Fertőszéplaki Tájházak működtetésével jelentős szerepet vállal a közművelődésben, a világörökségi értékek megőrzésében és megismertetésében.
Gyökereink közösek, az iskola és a tájházak a volt Eszterházy birtokon helyezkedik el. Az átalakult közoktatási elvárásoknak megfelelően letisztított, magas szintű oktatást folytatunk.

A szakmacsoportos órák során a tanulók megismerkednek a gazdasági, turisztikai, kertészeti alapismeretekkel,emelt szintű nyelvi képzésben részesülnek ( német, angol, orosz) megtanulják a gyógynövények termesztését és felhasználását, megismerik környékünk parkjait, valamint vállalkozási és informatikai ismereteket szereznek. Mindezek az ismeretek alkalmassá teszik őket arra, hogy az érettségi után kiválasszák a legmegfelelőbb szakképzést, és sokoldalú tudásuk segítségével akár saját vállalkozást indítsanak. Nagy figyelmet fordítunk a használható nyelvtudásra, a korszerű vállalkozási és alkalmazott informatikai ismeretek megszerzésére. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra való felkészítés, melyhez saját akkreditált modulokkal rendelkezünk.

Az új intézmény fejlesztésével olyan szakképző központot hoztunk létre, mely a színvonalas oktatás mellett a gyakorlati képzésnek is helyet ad.
Fertőd:


A gyümölcsök egy részét a kollégisták szakköri foglalkozás keretében (tesz-vesz konyha) feldolgozzák, illetve szakképzés keretében a főzéshez alapanyagul szolgál.
A termelés feltételeinek biztosítása mellett új fejlesztéseket valósítottunk és valósítunk meg az anyagi lehetőségeink figyelembe vételével és a képzési irányok meghatározásával.
Intézményünk a felnőtt- és továbbképzés területén is megújul. Génmegőrzési programunk segíti a helyi fajták megőrzését, génbankba helyezését.
A Fertőszéplaki Tájházakban diák idegenvezetőink számára is gyakorlóhelyül szolgál. Az állandó kiállítások mellett időszaki kiállítás és változatos múzeumi foglalkozások várják a látogatókat, diákcsoportokat. Jeles napi rendezvényeink hozzájárulnak a hagyományok ápolásához, az értékek megőrzéséhez és átadásához. Az elmúlt évek  fejlesztéseinek köszönhetően a legkorszerűbb technikával felszerelt múzeumi foglalkoztatókat alakítottunk ki. Egyedülálló világörökségi képzésünk segíti a világörökségi értékek megőrzését intézményünkben és az egész Fertő-tájon. Iskolánk a „Jó gyakorlatok” révén referencia intézménnyé való minősítését is megszerezte. Az általunk kidolgozott és sikeresen futtatott múzeumpedagógiai programjainkon keresztül még szorosabbá vált együttműködünk a térség általános iskoláival.
Kollégiumunk jó feltételeket biztosít a tanuláshoz, művelődéshez és kikapcsolódáshoz. ( Edzőterem és  infraszauna).
Számítástechnika központunk a tanítási órák helyszíne, de egyben lehetőséget biztosít a diákok délutáni felkészülésére.

Iskolánk a nyílt napját 2017. november 22-én  9:00 -15:00  óráig tartja
    Helye: Fertőd
    Bemutatóórákat, pavilonos bemutatkozásokat tartunk
    Lehetőséget biztosítunk a Kollégium és az Informatikai központ megtekintésére.


Fenntartók

Partnerek

Elérhetőségek

Soproni SzC Porpáczy Aladár Szakképző iskolája, Kollégiuma és ÁMK-ja

  • Cím: 9431 Fertőd Madách sétány 2/D
  • Tel./Fax: 99/537-162
  • E-mail:  
  • Hol talál meg:

hol talál meg bennünket Feki Webstudio @ 2005-2018 - honlap, weblap, keresőoptimalizálás