SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/021 | 9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Intézmény logo

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolatörténet

Történet

Dr. Porpáczy Aladár megkeresésére a környék 6 településének kezdeményezésére Süttör község 1946. január 9.-én hozta nyilvánosságra azt az elhatározását, hogy örömmel venné, ha a földművelési miniszter Eszterháza községben az itt fekvő állami kertgazdaság felhasználásával egy középfokú kertészeti tanintézetet létesítene. Mivel a miniszter engedélye 1946. augusztus 23-án érkezett meg, ezt tekintjük az iskola alapítása hivatalos időpontjának.
Az intézmény, mely az Esterház-kastély nyugati szárnyában kapott helyet az általános magyar középiskolákkal teljesen egyenrangú iskolaként kezdett működni és az általános műveltség mellett kertészeti szaktudást is nyújtott. Igazgatója Porpáczy Aladár lett. Mivel a bejárók száma magas volt, egy tanulóotthont (internátust) is fenn kellett tartani. A szakképzéshez a park füvészkertként, az egykori várkertészet pedig tankertészetként szolgált. Az iskola pecsétjén a következő szerepelt: Magyar Állami Kertészeti Középiskola Eszterháza. Középen pedig a Kossuth-címer. 
Azóta az iskola rengeteg változáson és fejlődésen ment keresztül. 1952-ben Mezőgazdasági Technikummá alakult, majd az ezt követő években különböző tagozatokkal bővült. 1953-tól zöldségtermesztési tagozat, 1959-től dísznövény termesztési tagozat, 1961-ben állattenyésztési tagozat, 1965-ben levelező tagozat alakult, miközben az intézmény neve és jellege is folyamatosan változott. Volt felsőfokú technikum is, valamint felsőoktatási képzés, rengeteg felnőtt képzés, továbbképzés is zajlott az iskola falai között. Elnevezései között szerepelt: Mezőgazdasági Szakiskola, Kertészeti Technikum, Kertészeti Szakközépiskola, Szakképző Iskola.
Az intézmény 1986-ban vette fel az iskolaalapító, kutató Porpáczy Aladár nevét.

A ’90-es évektől a megváltozott társadalmi és gazdasági igények rákényszerítették az iskolákat is a váltásra. Pozitív hatások is jelen voltak ebben az időben; a szomszédos Ausztria igyekezett szorosabbra fűzni hazánkkal minden területen a kapcsolatait. A korábban egymástól mesterségesen elválasztott települések között megszaporodtak az együttműködések települési és intézményi szinten is. Így vetődött fel az az ötlet is, hogy közös képzést kellene indítani a Freuenkircheni HAK-kal együttműködve. A kedvező politikai fogadtatás is megvolt a határ mindkét oldalán, így 1994-ben osztrák-magyar államközi egyezményben lefektetve megindult a magyar-osztrák vállalkozási ügyintéző képzés Fertődön. A kooperációs tanterv alapján a közismereti tantárgyakat a magyar tanárok magyarul, a szakmai tantárgyakat pedig osztrák tanárok németül tanítják azóta is. A nyelvi hiányosságokkal érkezők számára a képzés nyelvi előkészítő évfolyamot biztosít. Az itt szerzett szakképesítést mindkét országban elismerik, és feljogosít felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra, illetve munkavállalásra is. Ez akkor forradalmian új elképzelés volt, és mivel országos beiskolázással indult, hirtelen nagy ismertségre tett szert. Az elmúlt évek alatt ez a képzés tovább erősödött, a folyton változó jogszabályi környezethez alkalmazkodva oktatunk.  

2007-ben kerültek iskolánkhoz a Fertőszéplaki Tájházak melyek működtetésével jelentős szerepet vállalunk a közművelődésben, a térségi, a világörökségi értékek megőrzésében és megismertetésében, valamint a Tájházak ideális gyakorlati helyet nyújtanak a turisztikai képzésünknek is.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2009. augusztus 1-vel a fertődi Porpáczy Aladár ÁMK és a csermajori Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Középiskola összevonásával alakította át intézményünket. Képzéseit és hagyományait megőrizve mindkét iskola továbbra is arra törekedett, hogy méltó módon biztosítsa a jól képzett szakembereket térségünkben. 2013. augusztus 1-el az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Középiskola a Vidékfejlesztési Minisztérium által üzemeltetett győri székhelyű Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumhoz került át. Intézményünk a 2014/2015-ös tanévben már nem indíthatott a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó képzéseket, ezért a mezőgazdasági képzésünk 67 éves időszakát kellett elengednünk.

2014/2015-ös tanévtől új, magas színvonalú képzést indíthattunk, a turisztikai szervező és értékesítő szakot. A turisztikai képzés a helyi munkaerőpiac igényeire reagálva indult és a mai napig népszerű. A szakmai tárgyak tanítsa a térség szakembereinek, egyetemi oktatóknak a bevonásával történik.
A Soproni Szakképzési Centrum mint köznevelési intézmény 2015. július 1-jén alakult. Jelenleg 8 szakképző iskolája van, köztük az iskolánk. A Szakképzési Centrum és szakképző iskolái elképzeléseinek megvalósításához rendelkezésre állnak a felkészült, képzett nevelőtestületek, a jól felszerelt iskolák és tanműhelyek, valamint az oktatás területén működő támogató partnerek.

Nappali tagozaton két ágazatban tanítunk:
-    Gazdálkodás és menedzsment: Magyar-Osztrák pénzügyi számviteli ügyintéző
-    Turizmus vendéglátás: Turisztikai technikus; Turisztikai szervező, értékesítő valamint Idegenvezető

2017. szeptember 1-jén vehettük birtokba az új, korszerű technológiával felszerelt iskolaépületünket, mely méltó környezetet biztosít a nálunk folyó képzéseknek. Az iskola mellé tornaterem is épült, mely nemcsak a testnevelés órák megtartására, hanem versenyek, rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Az új iskola látképe


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Telefon: +3699537162

E-mail: porpaczy@porpaczy.hu

OM azonosító: 203051/021


2024Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium