SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/021 | 9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Intézmény logo

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Turisztikai technikus

Turisztikai technikus illusztráció

Turizmus-vendéglátás ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány, Idegenvezető szakmairány.

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegen- vezetési, értékesítési, ügyintézői és információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, a partnerekkel, valamint a munkatársakkal.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiváló kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-, kezdeményező- és együttműködő képesség, nyelvérzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
 • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
 • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
 • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Képzés kódja: 0502 német
                        
0503 angol
Képzési idő: 
5 év
Indítandó osztályok száma: 1

Intézményünk a térség munkaerő piaci igényeire reagálva a szakképzésbe bevont cégek, vállalkozások és a Fertőszéplaki Tájházak adottságait kihasználva korszerű, széles gazdasági és marketing ismeretekkel, német, angol magas szintű nyelvismerettel rendelkező szakemberek képzését vállalja fel. 9-10 évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, mely során vendéglátási alapokat is tanulnak diákjaink.  Sikeres ágazati vizsga esetén, duális partnereknél folyik a szakmai oktatás, vállalkozói környezetben. 12. évfolyamon előrehozott érettségi, 13. évfolyamon technikusi vizsga. A képzés sokrétűségének köszönhetően a turisztikai szervező  és idegenvezető szakember közre tud működni a felsővezetői döntést igénylő üzleti-, gazdálkodási-, pénzügyi-, és marketingtervek kidolgozásában. Az idegenvezető nem csak magyar, de egy választott idegennyelven tudja a leendő csoportjainak a lehető legtöbb információt átadni. A tanítási időben szervezett szakmai kirándulások, egybefüttő nyári szakmai gyakorlatok és a duális képzés segítségével tanulóink a mindennapi életből vett tudás és tapasztalat birtokában lépnek ki a munkaerőpiacra. Ösztöndíj és pályakezdési támogatás!

Felvétel: tanulmányi eredmények alapján
Az általános iskola 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi osztályzatait összeadjuk matematika, angol vagy német nyelv, történelem, magyar nyelv és irodalom, illetve egy szabadon választott tantárgyból. Az így elért összpontszám alapján csökkenő sorrendbe állítjuk a tanulókat és így alakul ki a felvételi sorrend.

Választható szakmairányok:   

 • Idegenvezető
 • Turisztikai szervező, értékesítő

Érettségire épülő szakképzés: Turisztikai technikus
Képzési idő 2 év. Esti képzési rendszerben felnőttképzés keretében (felnőttképzési szerződés szerint). Rugalmas időbeosztás, előzetes tudás beszámítása.  Az első félévet követően ágazgati vizsga, majd szakirány választása:

 • Idegenvezető
 • Turisztikai szervező, értékesítő.


Jelentkezés érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek: Jelentkezési lap kitöltését követően.


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Telefon: +3699537162

E-mail: porpaczy@porpaczy.hu

OM azonosító: 203051/021


2024Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium